Богданівська сільська рада
Павлоградський район Дніпропетровська область
Рішення сесій
від 24 грудня 2019р.№ 1004-51/VII
51 сесія
7 скликання
Про бюджет Богданівської сільської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік
Опубліковано 24 грудня 2019

Відповідно до Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ураховуючи висновки та рекомендації постійних комісій сільської ради,, Богданівська сільська рада вирішила:

1. Визначити на 2020 рік:

доходи бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 181 017 094,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади – 178 610 494,00 гривень та доходи спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади – 2 406 600,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 181 017 094,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади – 159 683 565,00 гривень та видатки спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади – 21 333 529,00 гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 18 926 929,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 18 926 929,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади у розмірі 60 000,00 гривень, що становить 0,04 відсотків видатків загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету об’єднаної територіальної громади у розмірі 45 000,00 гривень, що становить 0,03 відсотка видатків загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

Дозволити виконавчому комітету Богданівської сільської ради протягом 2020 року в між сесійний період здійснювати розподіл та перерозподіл міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та інших місцевих бюджетів за погодження з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку з наступним затвердженням на сесії сільської ради.

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат бюджету об’єднаної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 30 784 555,00 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97, 101, 1032, 1034, 104 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України;

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначений пунктом 10 частини першої стаття 71 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади згідно з відповідними пунктами статті 691, 71, 72  Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених відповідними пунктами статті 13, частиною 2 статті 70 та частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету об’єднаної територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

10. Відповідно до статті 70 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити сільському голові виконавчого комітету Богданівської сільської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах у державних банках, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Богданівської сільської ради, в особі сільського голови, отримувати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасово касових розривів бюджету пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених  бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

13. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондом бюджету об’єднаної сільської територіальної громади виконавчий комітет за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків.

У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків в межах їх загального обсягу за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету, погодження з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку з наступним затвердженням на сесії сільської ради.

14. Установити, що перерахування реверсної дотації до державного бюджету в сумі 32 894 700,00 грн., перераховується управлінням Державного казначейства України в м. Павлограді Дніпропетровської області  щодекади рівними частинами в останній день декади відповідно до розпису Державного бюджету за рахунок фактичних надходжень доходів загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади.

15. Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

16. На виконання вимог частини 2 статті 77 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові у двотижневий строк з дня офіційного опублікування Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» після погодження з постійною комісією з питань планування бюджету та фінансів своїм розпорядженням внести зміни до цього рішення з метою приведення його у відповідність до зазначеного Закону.

17. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Організацію виконання цього рішення покласти на відділ планово-економічного розвитку Виконавчого комітету Богданівської сільської ради, забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття на офіційному веб-сайті Богданівської сільської ради

19. Контроль за виконанням рішення покласти на комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.
Сільський голова                                                                    О.Г.ГРИЩЕНКО

Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux