Перелік адміністративних послуг
опубліковано 12 березня 2020 року о 15:52


ПЕРЕЛІК

адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Богданівської сільської ради


ДЕРЖГЕОКАДАСТР

1.1

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з державного земельного кадастру

1.2

Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації

1.3

Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про земельну ділянку

1.4

Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

1.5

Видача довідки з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

1.6

Виправлення технічної помилки у відомостях з державного земельного кадастру, допущеного органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

1.7

Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них

про межі частини земельної ділянки на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

1.8

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до державного фонду документації із землеустрою

1.9

Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них)

про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць, з видачею витягу

1.10

Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них)

про земельну ділянку

1.11

Внесення до державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

1.12

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

1.13

 Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

1.14

Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

1.15

Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель

1.16

Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

Державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

2.1

Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

2.2

Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

2.3

 Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

2.4

 Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття

2.5

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

2.6

 Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них

2.7

 Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення

2.8

 Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням

2.9

 Реєстрація громадського об’єднання

2.10

 Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання

2.11

 Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання

2.12

 Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання

2.13

 Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення

2.14

 Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання

2.15

Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

2.16

Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

2.17

 Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

2.18

Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника

ДМС

3.1

 Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку

Відділ реєстрації фізичних осіб та ведення реєстру громадян

4.1

 Реєстрація місця проживання особи

4.2

 Зняття з реєстрації місця проживання особи

4.3

 Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання особи

 

Відділ земельних відносин

5.1

 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

5.2

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів

5.3

 Надання дозволу на розроблення  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту

5.4

Надання дозволу на розроблення  технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок

5.5

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та зміну її цільового призначення

5.6

 Затвердження проекту  землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і  землекористувань

5.7

 Затвердження проекту  землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів

5.8

 Затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок

5.9

 Надання дозволу для складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

5.10

 Передача у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок із земель  комунальної власності

5.11

Про відміну рішення Богданівської сілької ради та Виконавчого комітету Богданівської сілької ради щодо землекористування

5.12

 Про поновлення договору оренди земельної ділянки

5.13

 Про припинення договору оренди земельної ділянки

5.14

Надання довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок

Державний реєстратор прав на нерухоме майно

6.1

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

6.2

Внесення запису про скасування державної реєстрації прав, скасування запису Державного реєстру прав, скасування рішення державного реєстратора

6.3

Внесення змін до записів до Державного реєстру прав

6.4

Державна реєстрація права власності на земельні ділянки, виділені в натурі (на місцевості) власниками земельних часток (паїв)

6.5

Державна реєстрація права власності та права постійного користування на земельну ділянку, права на яку набуваються шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у постійне користування із земель державної та комунальної власності

6.6

Державна реєстрація права власності на об'єкт нерухомого майна державної або комунальної власності, будівництво якого завершено та право власності на якій не зареєстровано до 01 січня 2013 року за відсутності документа, що посвідчує набуття право державної або комунальної власності на такий об'єкт

6.7

Державна реєстрація права оренди на нерозподілені (не витребувані) земельні ділянки

6.8

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

6.9

Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації обтяжень, накладених під час примусового виконання рішень відповідно до закону, а також крім державної реєстрації припинення іпотеки у зв'чзку з придбанням (передачею) за результатом прилюдних торгів (аукціонів) нерухомого майна, що є предметом іпотеки та проводиться державним, приватним нотаріусом

6.10

Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно

(крім державної реєстрації обтяжень, накладених під час примусового виконання рішень відповідно до закону, а також крім державної реєстрації припинення іпотеки у зв’язку з придбанням (передачею) за результатом прилюдних торгів (аукціонів) нерухомого майна, що є предметом іпотеки, та  проводиться державним, приватним виконавцем)

6.11

Державна реєстрація інших речових прав на нерухоме майно

6.12

 Державна реєстрація права власності на підставі заяви спадкоємця


6.13

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

6.14

Державна реєстрація  права власності та інших речових прав на земельну ділянку, права власності на об’єкт нерухомого майна, реєстрацію яких проведено до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, у зв’язку із втратою, пошкодженням чи зіпсуванням відповідного державного акта на право власності чи постійного користування земельною ділянкою, свідоцтва про право власності на нерухоме майно

6.15

Державна реєстрація права власності на окреме окремо розташоване індивідуально визначене нерухоме майно (дача, гараж тощо), будівництво яких здійснювалося у результаті діяльності дачного, гаражного чи іншого кооперативу

6.16

 Державна реєстрація права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 р. та розташовані на території сільських, селищних, міських рад, якими відповідно до законодавства здійснювалося ведення погосподарського обліку

6.17

Державна реєстрація права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року

6.18

Державна реєстрація права власності на новозбудований об’єкт нерухомого майна

6.19

Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва, що підлягає приватизації

6.20

Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва

6.21

Державна реєстрація права власності на підставі договору іпотеки, що містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя шляхом набуття права власності на предмет іпотеки

6.22

Державна реєстрація права власності на окреме індивідуально визначене нерухоме майно (квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо), розміщене в об’єкті нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося із залученням коштів фізичних та юридичних осіб

6.23

Державна реєстрація права власності на окреме індивідуально визначене нерухоме майно (квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо), розміщене в об’єкті нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося у результаті діяльності кооперативу

6.24

Державна реєстрація права власності на підставі рішення власника майна, уповноваженого ним органу про передачу об’єкта нерухомого майна з державної у комунальну власність чи з комунальної у державну власність або з приватної у державну чи комунальну власність

6.25

Державна реєстрація права власності на земельну ділянку, що створюється шляхом поділу або об’єднання

6.26

Державна реєстрація права власності на об’єкт нерухомого майна, що створюється шляхом поділу або об’єднання

6.27

 Державна реєстрація права власності у зв’язку із зміною суб’єкта такого права в результаті реконструкції об’єкта нерухомого майна, у тому числі в результаті переведення об’єкта нерухомого майна із житлового у нежитловий або навпаки

6.28

Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею майна у власність юридичної особи як внесок (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо)

6.29

Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею майна у власність фізичним та юридичним особам, що вийшли із складу засновників (учасників) юридичної особи

6.30

Державна реєстрація права власності у зв’язку з поверненням майна у власність реабілітованим громадянам

6.31

Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею у власність фізичним та юридичним особам майна у результаті припинення (ліквідації чи реорганізації) юридичної особи або виділу з неї нової юридичної особи)

6.32

Державна реєстрація припинення права власності на об’єкт нерухомого майна, об’єкта незавершеного будівництва у зв’язку з його знищенням, відмовою власника від права власності

 

Відділ правового та кадрового забезпечення

7.1

Видача ордеру на житлову та службову житлову площу.

7.2

Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов (взяття на квартирний облік).

 Відділ містобудування та архітектури Павлоградської райдержадміністрації

8.1

Будівельний паспорт забудови земельної ділянки

8.2

Оформлення паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності

8.3

Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на якій розташовано об’єкт будівництва або планується об’єкт розташування такого об'єкта

8.4

Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки


Сільський голова                                                                    О.Г.ГРИЩЕНКО    

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux